WARSZTATY

Historyk sztuki, 
Maciej Czekaj-Słowikowski

Instytut Psychologii UJ,
mgr Anna Grabowska

Instytut Historii Sztuki UJ,
dr Dorota Jędruch

Pedagog sztuki, 
Kamila Kama Klimczak